วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 28, 2556
หนึ่งคำถามยอดฮิตของคณะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คืออาจารย์ใหญ่

แล้วเภสัชศาสตร์บัณฑิตล่ะ ต้องเรียนกับอาจารย์ใหญ่ไหม?
นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ส่วนใหญ่ จะไม่เจออาจารย์ใหญ่โดยตรงนะคะ
ที่ว่าไม่เจอโดยตรง เนื่องจากการเรียนกายวิภาคศาสตร์ในบางส่วน
อาจจะมีบางอวัยวะที่จะได้เห็นจากอาจารย์ใหญ่ เช่น หัวใจ สมองพร้อมเส้นประสาท มาให้ดูบ้าง
บางที่ เช่นที่เคยคุยกับเพื่อน ม.ศิลปากร ซึ่งไม่มีคณะแพทย์
เพื่อนก็บอกว่าตอนเรียนไม่ต้องเจออาจารย์ใหญ่เลย

กายวิภาคศาสตร์ของเภสัชศาสตร์ จะไม่เน้นด้านมหกายวิภาค เช่น ตำแหน่งเส้นเอ็น อะไรมากมาย
แต่จะเน้น จุลกายวิภาคฯ ซึ่งจะเป็นการดูผ่านกล้องจุลทรรศน์ เพื่อดูเนื้อเยื่อมากกว่าการเรียนเภสัชฯ จึงไม่จำเป็นต้องเจออาจารย์ใหญ่ เรื่องผ่าจึงตัดออกไปได้เลย
แต่คณะที่บางคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าต้องผ่าอาจารย์ใหญ่ คือ กายภาพบำบัด
มหกายวิภาคสำคัญต่อกายภาพบำบัดมาก

กายวิภาคฯ/อนาโตมี่  ยังเป็นวิชาที่ไม่หนักหนาอะไรมาก
แต่วิชาที่ต่อจากนั้น..วิชาสรีรวิทยา จะเริ่มประยุกต์ขึ้น
Anatomy นั้น แค่เรารู้จักอวัยวะนั้นๆ รวมถึงเนื้อเยื่อ เป็นส่วนๆ
Physiology จะเป็นการศึกษาถึงการทำงานร่วมกันของร่างกายเป็นระบบ ซับซ้อนขึ้นมา
ใครกลัวกบได้เจอแน่ค่ะ  ผ่ากบอ๊บๆบ้าง ช็อตกบอ๊บๆบ้าง
เอ้า ใครกลัวกบยกมือขึ้น 555

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น