หน้าเว็บ

Random Post

- เข้าใจธรรมชาติของร่างกาย - เข้าใจธรรมชาติของโรคภัย - เข้าใจการทำงานของยา
ตั้งค่าเท็บเบล็ทให้ Accessibility --> Speak on อ่านเนื้อหาในเว็บแทนเรา

วันพุธ, สิงหาคม 14, 2556

เครื่องมือ Accessibility ที่มีมากับเท็บเบล็ทเพื่อคนทุพพลภาพนั้นเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้งานทุกคนสามารถใช้ได้ ปุ่มฮอตฮิตที่เรารู้จักกันคือ Ass...

อ่านเพิ่มเติม »