วันเสาร์, เมษายน 27, 2556
น้ำเกลือแบบสำเร็จรูป เป็น Isotonic saline หรือ Normal saline ที่ปราศจากเชื้อ
มีเกลือแกง (NaCl : Sodium chloride) อยู่ 0.9% g/ml
นั่นแสดงว่า ในน้ำเกลือสำเร็จรูป 100ml มีเกลือแกงอยู่ 0.9gแล้วทำไมน้ำเกลือที่เราทำเอง ถึงไม่ใช่ Norma salineถ้าจะทำน้ำเกลือบ้วนปากให้เป็น 0.9% เหมือนแบบสำเร็จรูป
ในน้ำ 1 แก้ว (200ml) จะต้องมีเกลือแกง 200/100ml x 0.9g/ml = 1.8g


ในน้ำ 200ml ถ้าใส่เกลือแกง 1.8g จะเป็น Normal saline
1 ช้อนชา คือ 5 มิลลิลิตร เป็นหน่วยวัดของเหลว ไม่ใช่น้ำหนัก
การเปลี่ยนไปมาระหว่างน้ำหนักกับของเหลวจะต้องใช้ค่าความหนาแน่นมาเปลี่ยน
ซึ่ง NaCl มีความหนาแน่น 2.1g/cm3  (cm3=cc=ml)
นั่นแสดงว่า ใน 5ช้อนชา คือ 5มิลลิลิตร จะตวงเกลือแกงมาได้ 2.1 g/cc x 5 cc =10.5g

ถ้ามีเกลือแกง 10.5g จะต้องผสมน้ำให้ได้ (10.5gx100cc)/0.9g/cc=1166cc =1166ml = 1.166L
( ใช้น้ำ 1166cc - 5cc = 1161 cc) (ใช้เกลือแกง 5 cc ซึ่งเท่ากับ 5cc x 2.1g/cc = 10.5g)
จึงจะได้ 0.9% NaCl ซึ่งจากสูตรนานาที่แนะนำวิธีการทำร้ำยาบ้วนปากนั้น
ไม่เคยมีสูตรใดแนะนำให้ใช้เกลือแกง 1ช้อนชา ผสมในน้ำถึง 1ลิตร จึงไม่มีสูตรใดเป็น Normal saline
ขณะที่น้ำเกลือสำเร็จรูป เป็น 0.9% NaCl
ความแตกต่างระหว่างน้ำเกลือทำเองกับน้ำเกลือสำเร็จรูป จึงมีประเด็น Hypertonic ไม่ใช่ Isotonic อีกประเด็นหนึ่ง
นอกจากนี้น้ำเกลือที่ทำเองจะไม่เป็นแบบปราศจากเชื้อ แต่แบบสำเร็จรูปเป็นแบบปราศจากเชื้อ

แต่การใช้น้ำเกลือ Hypertonicและไม่สเตอไรซ์ มาบ้วนปาก ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี
การผสมน้ำเกลือใช้บ้วนปากเองยังเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ สามารถทำได้
บล๊อกนี้เพียงแต่แจ้งให้ทราบเท่านั้น ว่าการใช้เกลือ 1/2 - 1 ช้อนชา ผสมในน้ำ 1 แก้ว - 1 ถ้วย ไม่ใช่ Normal saline

Ps, 1 ช้อนชา = 5 มิลลิลิตร = 5 ซีซี
1 ช้อนโต๊ะ = 15 มิลลิลิตร = 15ซีซี
1 แก้ว = 200 มิลลิลิตร
1 ถ้วย = 240 มิลลิลิตร
1 ออนซ์ ~ 30มิลลิลิตร
1 cm3 =1 cc =1 ml

ปปล, เกลือแกง 1 cm3 = 1 cc = เกลือแกง 2.1 กรัมฉะนั้น หากถามเกิร์ลว่า
การทำน้ำยาบ้วนปาก น้ำเกลือ 0.9%ใช้เอง ควรใช้เกลือแกง 1/2 หรือ 1 ช้อนชา  ผสมในน้ำอุ่น 1 แก้ว หรือ 1 ถ้วยกันแน่
สำหรับเกิร์ลเกิร์ลขอแนะนำว่า แล้วแต่ค่ะ ได้ทั้งนั้น เลือกสูตรที่ชอบได้เลย
ไม่ว่าจะใช้เกลือแกง 1/2 - 1 ช้อนชา ในน้ำ 1 แก้ว - ถ้วย ทุกสูตรเกิน 0.9% ทั้งนั้นค่ะ

จอยยิ้มกับเกิร์ลต่อได้ที่
https://www.facebook.com/pages/Joyyimcom/183925351780161


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น