วันจันทร์, เมษายน 15, 2556
รอบเดือนของผู้หญิงมี 28 วัน
การทานยาคุมกำเนิดก็ล้อไปตามธรรมชาตินั้นA * ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดแบบ 28 เม็ด : 
เมื่อแผงเก่าหมด ก็เริ่มทานแผงใหม่ได้เลย
( 7 เม็ดสุดท้ายที่เป็นเม็ดแป้ง --> มีไว้เพื่อกันลืม
ทำให้ใน 1 แผง มีตัวยา 2 แบบที่ไม่เหมือนกัน : ผู้เลือกทานแบบ 28เม็ด จะต้องทานให้ถูกวันนะคะ  
ห้ามสลับเม็ดกันเด็ดขาด!!!)

B* ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดแบบที่ไม่ใช่ 28 เม็ด :
เมื่อแผงเก่าหมด ต้องหยุดให้ครบ 28 วัน
คือ ..
B.1 ถ้าใช้ยาคุมกำเนิดแบบ 21 เม็ด 
เมื่อทานยาหมดแผง ต้องหยุดยา 7 วันก่อนเริ่มแผงใหม่
(ยาแบบ 21 เม็ด ใน 1 แผงเป็นยาที่เหมือนกันหมด
กินสลับกันได้ ไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด)
แต่!! กระนั้นก็ควรทานตามลูกศรนะคะ
 จะได้จำได้ว่าวันนี้ทานยารึยัง ถ้าลืมทานจะแก้ไขได้ง่าย

B.2 ถ้ายาคุมที่ทาน เป็นแบบ 22 เม็ด 
เมื่อทานยาหมดแผง ต้องหยุดยา 6 วันก่อนเริ่มแผงใหม่
(ยาแบบ 22 เม็ด ใน 1 แผง มีตัวยามากกว่า 1 แบบ
ต้องระมัดระวังการทานให้ถูกวันนะคะ ห้ามสลับกันเด็ดขาด)


สรุปค่ะ 
ยาคุมกำเนิดแบบ 28 เม็ดเท่านั้น ที่ทานแผงใหม่ต่อเนื่องได้เลย
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น